(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Phúc thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/6/2022 do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Phúc

Địa chỉ: số 152, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 0963.946.758

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ: tổ 5, khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 9/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 06/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 08/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 17/05/2022 - 16:30 06/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Địa điểm tham khảo, mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức cuộ đấu giá: tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phúc, địa chỉ: tầng 2, số nhà 78A, tổ 19A, khu 3, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; - Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau: + Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá; + Có Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, (Sổ hộ khẩu); + Có giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (Nếu là tổ chức, doanh nghiệp); + Phải chấp nhận giá khởi điểm; + Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Phúc ban hành; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản. + Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:00 09/06/2022

Địa điểm: Số 78A, tổ 19A, khu 3, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Ngày 9/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ảnh 2
Ngày 9/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ảnh 3
Ngày 9/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ảnh 4