(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/6/2022 do Chi nhánh Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Tp. Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt

Địa chỉ: 76 (lầu 6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà MBAMC, Số 538 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 9/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 06/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 08/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 18/05/2022 - 16:00 06/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt – Số 76 (Lầu 6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh để mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 09/06/2022

Địa điểm: Số 76 (Lầu 6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh