(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản - Sở Tư pháp TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/6/2021 do Ngân hàng Phát triển Việt Nam- Sở giao dịch II và Công ty CP Đầu tư và XNK Ca phê Tây Nguyên ủy quyền như sau:
Ngày 9/6/2021, đấu giá máy móc thiết bị chế biến cafe tại TP.HCM ảnh 1