(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/6/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đà Bắc ủy quyền như sau:
Ngày 9/6/2021, đấu giá cây gỗ nghiến bị đổ do thiên tai tại tỉnh Hòa Bình ảnh 1