(BĐT) - Doang nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/12/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa ủy quyền như sau:
Ngày 9/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ảnh 1