(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/12/2021 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021 đối với 15 điểm mỏ khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định

Ngày 9/12/2021, đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021 tại tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 9/12/2021, đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021 tại tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 9/12/2021, đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021 tại tỉnh Bình Định ảnh 3