(BĐT) - Công ty CP Kim khí Hà Nội - Vnsteel thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/12/2021 như sau:
Ngày 9/12/2021, đấu giá nhà xưởng, công trình phụ trợ, cần trục Hồng Nam 5 tấn và 10 tấn tại TP.Hải Phòng ảnh 1