(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HLC thông báo đấu giá tài sản vào ngày94/11/2021 do UBND huyện Triệu Sơn ủy quyền như sau:

quyền sử dụng đất (QSDĐ) 33 lô đất ở MBQH Điểm dân cư thôn Tiên Mọc, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn (Mặt bằng điều chỉnh cục bộ chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm dân cư thôn Tiên Mọc, xã Dân Lực theo Quyết định số 7402/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của UBND huyện Triệu Sơn)

UBND huyện Triệu Sơn

Ngày 9/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 33 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 9/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 33 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 9/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 33 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 9/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 33 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4