Ngày 8/6/2020, đấu giá vật liệu, vật tư thu hồi từ phá dỡ tại tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/6/2020 do phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá Tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ Số 199B, tỉnh lộ 862,thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang.

2. Tên tài sản, nơi có tài sản, số lượng, chất lượng tài sản

2.1. Tài sản bán đấu giá: Thanh lý tháo dỡ Nhà số 1 Trạm y tế xã Bình Ân huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang. Diện tích: 154 m2

2.2. Chất lượng: Xuống cấp, thanh lý bán vật liệu, vật tư thu hồi từ phá dỡ.

2.3. Nơi có Tài sản: Ủy ban nhân dân xã Bình Ân huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang.

3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá

- Thời gian đấu giá: 09 giờ 00 ngày 08/6/2020,

- Địa điểm đấu giá: Tại Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ số 199B, tỉnh lộ 862, thị trấn Tân Hòa huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: ngày 26, 27/5/2020.

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản

Khi xem tài sản phải có giấy giới thiệu của Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công và liên hệ phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Gò Công Đông sẽ có người hướng dẫn.

6. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

- Giá khởi điểm: 22.390.000 đồng (Hai mươi hai triệu ba trăm chín mươi ngàn đồng).

- Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

- Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 19/5/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/6/2020 trong giờ hành chính, trừ ngày nghĩ, ngày lễ theo quy định.

- Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Văn phòng Đại diện công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 04, 05 tháng 6 năm 2020 (trong giờ hành chính theo giấy báo có của Ngân hàng). Nộp vào số TK Công ty 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu-PGD Gò Công.

- Điều kiện đăng ký:

+ Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản.

+ Giữa vợ và chồng chỉ được đăng ký 01 người. Nếu đăng ký 02 người phải có xác nhận tài sản riêng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Một người đứng tên nhiều tổ chức hoặc hộ gia đình chỉ được đăng ký một tổ chức hoặc một hộ gia đình.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân: Nộp bản photo giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế, giấy phép đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh phù hợp với tài sản bán đấu giá và phải còn đang hoạt động (trường hợp không có công chứng, chứng thực thì phải có bản chính để đối chiếu). Trường hợp ủy quyền thì phải được công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật.

+ Đối với tổ chức: Phải còn đang hoạt động. Nộp photo chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với tài sản bán đấu giá (trường hợp không có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thì phải có bản chính để đối chiếu). Trường hợp ủy quyền thì phải được công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật.

Ghi chú:

- Người trúng đấu giá phải chịu tất cả chi phí bóc dỡ, vận chuyển tài sản trúng đấu giá; chịu chi phí dọn vệ sinh sạch sẽ giao trả mặt bằng cho phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Gò Công Đông.

- Người trúng đấu giá phải nộp số tiền ký quỹ (theo quy định tại Điều 330 Bộ luật dân sự 2015) bằng với số tiền đặt trước ngay khi ký hợp đồng mua bán với người có tài sản đấu giá; số tiền ký quỹ trên sẽ được hoàn trả lại cho người trúng đấu giá ngay sau khi công việc tháo dỡ được hoàn thành và người trúng đấu giá đã dọn vệ sinh sạch sẽ giao trả mặt bằng cho người có tài sản đấu giá.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:

+Văn phòng Đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.Điện thoại: 0944040252.

Chuyên đề