Ngày 8/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/3/2021 do Trung tâm Thông tin, tư vấn về tài sản và Dịch vụ Tài chính- Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:
Ngày 8/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: : 02103844209.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm Thông tin, tư vấn về tài sản và Dịch vụ Tài chính- Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Số 3, Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với khu đất của Chi cục Thủy sản(cũ) tại xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ để sản xuất giống nông nghiệp, thủy sản chất lượng cao. Cụ thể như sau:

1. Quyền sử dụng đất cho thuê:

- Diện tích: 121.761,1m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp khác

- Mục đích cho thuê đất: Để thực hiện dự án sản xuất giống nông nghiệp, thủy sản chất lượng cao;

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn thuê đất: 50 năm.

- Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đấu nối đồng bộ với khu vực hiện trạng. Nhà nước không xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Tài sản trên đất:

Ngày 8/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 8/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 2

4. Giá khởi điểm: Giá khởi điểm đấu giá tài sản trên đất, quyền sử dụng đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê là: 17.837.800.000, đồng.

(Bằng chữ : Mười bảy tỷ tám trăm ba mươi bảy triệu tám trăm nghìn đồng).

(Người trúng đấu giá phải chịu các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định nếu có).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá tham gia đấu giá:

- Bán hồ sơ: Từ ngày 08/02/2021 đến 16h30 phút ngày 05/03/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

- Nộp hồ sơ: Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá gửi qua đường bưu điện bằng hình thức “Gửi bảo đảm” đến địa chỉ của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ hoặc Trung tâm Thông tin, tư vấn về tài sản và Dịch vụ Tài chính- Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ.

- Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 08/02/2021 đến 16h30 phút ngày 05/03/2021 trong giờ làm việc hành chính (Thời gian Trung tâm nhận được hồ sơ từ nhân viên bưu tá).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 25/02/2021 đến hết ngày 26/02/2021 tại nơi có tài sản đấu giá: Xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

(Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản đăng ký với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trước 02 ngày làm việc để được hướng dẫn).

7. Tiền mua hồ sơ: 5.000.000, đồng /01 hồ sơ (Năm triệu đồng).

8.Tiền đặt trước: 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng).

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong 03 ngày: 03/03/2021, 04/03/2021 và ngày 05/03/2021, nộp vào tài khoản số: 180.0101.1446688 tại Ngân hàng Hàng Hải (MSB) Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

(Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải được báo có vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản chậm nhất vào thời hạn chốt là: 16h30 phút ngày 05/03/2021).

- Thời gian trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

(Các thủ tục trên thực hiện trong giờ hành chính)

9. Đối tượng (Người tham gia đấu giá): Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án sản xuất giống nông nghiệp, thủy sản chất lượng cao, thuộc đối tượng đươc Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai 2013.

10. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Đảm bảo các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư sản xuất giống nông nghiệp, thủy sản chất lượng cao theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Cụ thể như sau:

- Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá; có báo cáo dự án đầu tư phù hợp, có cam kết tực hiện ký quỹ (theo khoản 3, Điều 58 của Luât đất đai năm 2013); có đủ điều kiện về năng lực tài chính; không vi phạm pháp luật về đất đai; được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định đủ điều kiện theo quy định.

- Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá tài sản thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

(Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá quy định chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản).

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, công bố giá: Bắt đầu vào hồi 08h00 phút ngày 08/03/2021 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

12. Phương thức, hình thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiêp, gửi qua đường bưu chính.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Số vòng bỏ phiếu: 01 vòng.

- Bước giá: 50.000.000, đồng (Năm mươi triệu đồng).

Chi tiết về hồ sơ và tài sản đấu giá khách hàng liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ hoặc Trung tâm Thông tin, tư vấn về tài sản và Dịch vụ Tài chính- Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ theo địa chỉ trên./.

Chuyên đề