Ngày 8/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/2/2023 do UBND huyện Yên Minh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang

Địa chỉ: thành phố hà giang, tỉnh hà giang, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

Địa chỉ: Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Yên Minh (cơ sở cũ, lần 2) - Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Trong đó: - Quyền sử dụng đất: Thửa đất thuộc thửa đất số 12, tờ bản đồ số 46. Diện tích đất: 445,1m2; Mục đích sử dụng đất: Thương mại dịch vụ; Hình thức sử dụng đất: Cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm. - Tài sản trên đất: Nhà làm việc đã qua sử dụng; Cấp hạng: cấp III; Năm xây dựng: 2000; Năm sử dụng: 2000; Số tầng: 2 tầng; Tổng diện tích sàn xây dựng: 221 m2.

1


Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Yên Minh (cơ sở cũ) - Địa chỉ: Tổ 3 thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

10,627,866,000

2,125,570,200

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 01/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 03/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 09/01/2023 - 16:00 03/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang; địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: - Người tham gia đấu giá tài sản phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản; - Người tham gia đấu giá tài sản là cá nhân, đại diện tổ chức khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước Trung tâm theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tự nguyện đăng ký tham gia và chấp nhận mua tài sản đấu giáít nhất bằng giá khởi điểm trở lên; - Không thuộc những đối tượng quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016; Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: : Người đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Đơn đăng đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm), Bản sao CMND hoặc CCCD (còn thời hạn sử dụng - đối với cá nhân) và Giấy chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức), Nộp

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 08/02/2023

Địa điểm: Trụ sở Văn phòng HĐND - UBND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư