(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/7/2022 do Uỷ ban nhân dân xã Đức Bình Đông ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín

Địa chỉ: 451 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 02573848979

Tên Người có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân xã Đức Bình Đông

Địa chỉ: Thôn Chí Thán, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất ở nông thôn theo quy hoạch dân cư tại thôn Tân Lập, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

8


thôn Tân Lập, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

974,770,950

120,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 05/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 07/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 14/06/2022 - 17:00 05/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 14 tháng 6 năm 2022 đến 17h00’ ngày 05 tháng 7 năm 2022 tại UBND xã Đức Bình Đông, địa chỉ: Thôn Chí Thán, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Luật đất đai. c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày 14 tháng 6 năm 2022 đến 17h00’ ngày 05 tháng 7 năm 2022 tại UBND xã Đức Bình Đông, địa chỉ: Thôn Chí Thán, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty và nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 08/07/2022

Địa điểm: Hội trường UBND xã Đức Bình Đông

Xem file chi tiết tại đây