(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/7/2022 do Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Địa chỉ: 56 Hiền Vương, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.8815.4369

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

Địa chỉ: Tầng 1,3,4,5,6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội., Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số: 81, tờ bản đồ số: 14xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

5,140,000,000

1,028,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 05/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 07/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 16/06/2022 - 16:30 05/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh và tại số 83 Lãng Yên, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:00 08/07/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh hoặc tại số 83 Lãng Yên, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội hoặc địa chỉ khác. Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo khi hết hạn đăng ký.