(BĐT) - Hội đồng Đấu giá tài sản được xử lý/ Binh chủng Pháo binh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/7/2022 do Binh chủng Pháo binh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Hội đồng Đấu giá tài sản được xử lý/ Binh chủng Pháo binh. Đ/c: Số 463 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội. ĐT: 069.585411.

Người có tài sản đấu giá: Binh chủng Pháo binh. Địa chỉ: Số 463 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Phế liệu thu hồi không có nhu cầu sử dụng. Cụ thể: Phế liệu bằng thép.

Giá khởi điểm: 25.944.000 đồng.

Tiền đặt trước: 3.500.000 đồng.

Bước giá: 300.000 đồng.

Tiền mua hồ sơ: 0 đồng/ hồ sơ.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Từ 10h00 đến 11h00, ngày 08/7/2022.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Binh chủng Pháo binh. Đ/c: Số 463 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá có đủ điều kiện và năng lực theo Quy chế đấu giá đã ban hành, đăng ký theo lịch trình:

- Bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 01/7/2022 đến 16h00, ngày 07/7/2022 (giờ hành chính) tại số 463 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội hoặc nộp qua đường thư bảo đảm.

- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/7/2022 đến 16h00, ngày 07/7/2022 (giờ hành chính) vào tài khoản của Binh chủng Pháo binh.

Xem tài sản đấu giá: Ngày 05/7/2022 đến 17h00, ngày 07/7/2022 (giờ hành chính).