(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2022 do Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Ea Toh Bắc Đắk Lắk ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: Số 135 Lê Thị Hồng Gấm, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Số điện thoại: 0262 3954454

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Ea Toh Bắc Đắk Lắk.

Địa chỉ: thôn Hải Hà, xã Ea Tân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk., Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 8/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 05/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 11:00 07/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 18/03/2022 - 17:46 05/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện được quy định tại Luật Đấu giá tài sản và quy định pháp luật liên quan thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 08/04/2022

Địa điểm: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Ngày 8/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk ảnh 2
Ngày 8/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk ảnh 3