(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2021 do Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 16/HĐ-ĐG ngày 03/02/2021 và Phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản ngày 22//3/2021 được ký kết giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh (Trung tâm) với Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan.

Bên có tài sản đấu giá: Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan.

Địa chỉ: số 9, Tầng 17 Tòa nhà Tổng cục Hải quan, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Bên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM.

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Tên tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá…:

a/ Tên tài sản đấu giá: Xe ô tô con, hiệu Mitsubishi, biển số 80B-3286, số loại Pajero GL V6 V33VH, màu xám, số máy 6G72QT1138, số khung RLA00V33V31000544, do Việt Nam sản xuất năm 2003, 07 chỗ ngồi và thể tích làm việc của động cơ 2972 cm3.

b/ Nơi có tài sản đấu giá: Văn phòng Cục phía Nam thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu: 15B Thi Sách, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

c/ Trách nhiệm nộp thuế, nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác có liên quan: Người trúng đấu giá tự chịu chi phí bốc xếp, vận chuyển, phí, lệ phí trước bạ, lệ phí sử dụng đường bộ, lệ phí công chứng hợp đồng mua bán, các chi phí khác, chịu mọi trách nhiệm về an toàn vệ sinh, lao động, phòng chống cháy nổ, cam kết xử lý chất thải độc hại về bảo vệ môi trường và có trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm các thủ tục để chuyển quyền sở hữu và sử dụng đối với tài sản trúng đấu giá theo quy định (nếu có).

d/ Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản Nhà nước thanh lý, gồm có các giấy tờ sau:

-Giấy Đăng ký xe ô tô số 0002396 do Cục Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt – Bộ Công an cấp ngày 28/01/2004.

-Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KD1974009 do Cục Đăng kiểm Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 17/02/2020.

-Quyết định số 3723/CHQ-TVQT ngày 31/12/2020 của Tổng cục Hải quan về việc thanh lý xe ô tô Mitsubishi Pajero biển kiểm soát 80B-3286 của Cục Điều tra chống buôn lậu.

-Chứng thư Thẩm định giá số 11502/21/CT-VVFC/CNMN ngày 15/01/2021 của Chi nhánh miền Nam -Công ty Cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam VVFC.

-Quyết định số 42/QĐ-ĐTCBL ngày 15/01/2021 của Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu về việc phê duyệt giá khởi điểm tài sản bán đấu giá (thanh lý) là xe ô tô Mitsubishi Pajero biển kiểm soát 80B-3286 của Đội 6 tại TP. Hồ Chí Minh - Cục Điều tra chống buôn lậu.

-Công văn số 263/ĐTCBL-P7 ngày 16/3/2021 của Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan về việc tổ chức đấu giá tài sản lần 2 là xe ô tô BKS: 80B-3286.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ và bước giá:

a/ Giá khởi điểm: 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng) – Giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

b/ Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 05, 06 và 07/4/2021 (giờ hành chính). Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh số 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và theo quy định của pháp luật.

c/ Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/1 bộ.

d/ Bước giá: Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề do bên có tài sản quyết định là 2.000.000 và có văn bản thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản đối với cuộc đấu giá.

Thời gian và địa điểm liên hệ xem tài sản đấu giá: Ngày 01 và 02/4/2021 (giờ hành chính), tại Văn phòng Cục phía Nam - Cục Điều tra chống buôn lậu: 15B Thi Sách, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Liên hệ: Anh Lợi, số điện thoại: 0913.949.199 hoặc anh Châu, số điện thoại: 0938.088.800.

Thời gian, địa điểm cung cấp hồ sơ pháp lý có liên quan, bán và nhận hồ sơ, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a/ Thời gian, địa điểm cung cấp hồ sơ pháp lý có liên quan, bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/3/2021 đến hết ngày 05/4/2021 (giờ hành chính), tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

b/ Đối tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Đối tượng và điều kiện đăng ký: Cá nhân và Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

-Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

+Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo coppy kèm bản chính để đối chiếu;

+Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật;

+Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Hình thức, phương thức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói và theo phương thức trả giá lên tại cuộc đấu giá, vào lúc 15 giờ ngày 08/4/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản:

-Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

-Nộp đủ 100% số tiền trúng đấu giá: Trong vòng 05 ngày làm việc (kể từ ngày đấu giá thành), người mua được tài sản đấu giá nộp đủ 100% số tiền trúng đấu giá (VNĐ) vào tài khoản số 3713.0.1058927 của Cục Điều tra chống buôn lậu mở tại Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Thời hạn, phương thức và địa điểm nhận tài sản: Bên có tài sản có nghĩa vụ giao tài sản trực tiếp cho người trúng đấu giá trong thời hạn chậm nhất không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày người trúng đấu giá đã nộp đủ 100% số tiền trúng đấu giá.

Trong thời hạn chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày người trúng đấu giá nhận được thông báo bàn giao tài sản của Bên có tài sản mà người trúng đấu giá vẫn chưa nhận tài sản thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi chi phí phát sinh và rủi ro khác có liên quan đến tài sản trúng đấu giá (nếu có).