(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2021 do Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau:
Ngày 8/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng ảnh 1