(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường tỉnh Long An ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An)

1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

1.1. Tài sản đấu giá

1.1.1. Khu dân cư: Diện tích 121.028,95 m².

- Giao đất: Diện tích 112.016,42m² đất tại thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

+ Diện tích: 49.038,61 m² (đất ở đô thị: Nhà ở dân cư, nhà ở công nhân, đất xây dựng nhà ở chuyên gia-biệt thự): Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diên tích: 62.977,81 m2: Giao đất không thu tiền sử dụng đất (Trong đó: Đất cây xanh, mặt nước, đất giao thông, đất hạ tầng kỹ thuật: 56.677,07 m²; đất tái định cư: 5.100,74 m², đất nhà văn hóa: 1.200m²). Sau khi hoàn thành xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy hoạch sẽ bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định.

+ Thời hạn sử dụng đất: 50 (năm mươi) năm kể từ ngày ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

- Cho thuê đất:

+ Diện tích 9.012,53 m² đất để xây dựng Chợ, Trường Mẫu giáo, Y tế tại thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

+ Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

+ Thời hạn thuê đất: 50 (năm mươi) năm kể từ ngày ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

1.1.2. Cụm công nghiệp: Diện tích 500.000m² đất tại thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

- Cho thuê đất: Diện tích 500.000m² (trong đó: 156.901,2 m² đất giao thông, đất kỹ thuật, đất cây xanh-mặt nước không thu tiền thuê đất; nhà đầu tư có trách nhiệm quản lý khai thác, thu phí, tu bổ công trình suốt dòng đời dự án theo quy định).

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

- Thời hạn thuê đất: 50 (năm mươi) năm kể từ ngày ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

1.1.3. Giá khởi điểm: Tổng giá khởi điểm: 280.146.103.706 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ, một trăm bốn mươi sáu triệu, một trăm lẻ ba ngàn, bảy trăm lẻ sáu đồng), bao gồm: 

Stt

Hạng mục

Diện tích (m2)

Giá trị (đồng)

Tỷ lệ (%)

I

Khu dân cư Hiệp Hòa

102.220.503.748

36,49

1

Quyền sử dụng đất ở (giao đất có thu tiền sử dụng đất)

49.038,61

92.505.600.248

33,00

2

Quyền sử dụng đất chợ, trường mẫu giáo, trạm y tế (cho thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê, thời hạn 50 năm)

9.012,53

9.714.903.500

3,49

II

Cụm Công nghiệp

177.925.599.958

63,51

Quyền sử dụng đất nhà máy, kho tàng; công trình hành chính, dịch vụ (cho thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê, thời hạn 50 năm)

343.098,90

177.925.599.958

III

Tổng cộng (I + II)

280.146.103.706

100

* Ghi chú:

- Giá trên chưa bao gồm thuế trước bạ, lệ phí cấp giấy và các chi phí khác phát sinh (nếu có).

- Mục đích chia tỷ lệ % trong bảng trên để làm cơ sở xác định giá trị tăng thêm các loại đất khi ký hợp đồng với tổ chức trúng đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

2.1. Thời gian xem tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản đấu giá 02 ngày làm việc (ngày 01/4/2020 và ngày 02/4/2020).

2.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên hệ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường để được hướng dẫn xem tài sản đấu giá (Số 137, Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An)

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

3.1. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ ngày 03/4/2020 (trong giờ hành chính).

3.2. Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:

4.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 5.000.000 đồng/hồ sơ. (không hoàn trả lại trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức).

4.2. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 28.000.000.000 đồng/hồ sơ (Hai mươi tám tỷ đồng).

4.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Chậm nhất đến 11 giờ 00 phút ngày 07/4/2020

4.4. Địa điểm nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam, số 070105589891; tại Sacombank Chi nhánh Long An – Phòng giao dịch Thủ Thừa hoặc bảo lãnh ngân hàng.

4.5. Bước giá chênh lệch tối thiếu là 2.800.000.0000 đồng (Hai tỷ tám trăm triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá đến 16 giờ 30 phút ngày 03/4/2020 (trong giờ hành chính).

5.2. Thời gian nộp phiếu trả giá: Chậm nhất là 11 giờ ngày 07/4/2020 trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Khi nộp phiếu trả giá khách hàng phải xuất trình giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá hoặc bảo lãnh ngân hàng).

5.3. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Công ty Đấu gía hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

5.4. Đối tượng tham gia đấu giá: Theo phương án đã được phê duyệt

- Là tổ chức thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và có chức năng kinh doanh bất động sản, trừ trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Một tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấu giá; đối với Tổng Công ty thì chỉ được một đại diện của Tổng Công ty hoặc một đại diện doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty đó tham gia đấu giá; đối với doanh nghiệp liên doanh thì chỉ được một đại diện của doanh nghiệp đó tham gia đấu giá. Việc đại diện tham gia đấu giá được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5.5. Điều kiện tham gia đấu giá:

Các đối tượng quy định tại mục 5.4 được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Không vi phạm pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất được nhà nước giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Về năng lực tài chính: Thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, do dự án đầu tư này có quy mô sử dụng đất trên 20 ha nên đối tượng được tham gia đấu giá phải chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư khoảng 929 tỷ đồng (tương ứng số tiền 139 tỷ đồng). Số tiền trên được chứng minh bằng số dư tài khoản ngân hàng tính từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá hoặc bằng báo cáo tài chính 02 năm liên tục gần nhất (đối với doanh nghiệp hoạt động từ 03 năm trở lên) đã được kiểm toán hoặc cơ quan thuế xác nhận. Đối với đơn vị hoạt động dưới 1 năm phải có báo cáo tài chính các quý gần nhất và chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với báo cáo tài chính do đơn vị tự lập.

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải thực hiện dự án đúng theo quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan thẩm quyền phê duyệt; khởi công xây dựng kết cấu hạ tầng hoàn thành trong thời gian 24 tháng kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá và được bàn giao mặt bằng khu đất ngoài thực địa (Tiến độ thực hiện công việc là sau 9 tháng phải hoàn thành việc san lắp mặt bằng và 15 tháng tiếp theo phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng). Nếu nhà đầu tư trúng đấu giá thực hiện chậm trể tiến độ sẽ bị xử lý theo Luật đất đai và Luật đầu tư

- Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu giá, nhà đầu tư trúng đấu giá phài làm thủ tục thành lập cụm công nghiệp.

5.6. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam. Trường hợp người đại diện theo pháp luật không trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá thì có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho người thay thế mình tham gia đấu giá.

Tổ chức đủ điệu kiện tham dự đấu giá khi nộp đủ các hồ sơ sau:

5.6.1. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

(1) Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do đơn vị tổ chức đấu giá phát hành).

(2) Bản sao CMND hoặc giấy tờ thay thế khác của người đại diện theo pháp luật.

(3) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề kinh doanh bất động sản.

(4) Giấy cam kết không vi phạm pháp luật về đất đai.

(5) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn để thực hiện dự án được quy định tại phần 5.5 về năng lực tài chính (có vốn thuộc sở hữu không thấp hơn 139 tỷ đồng).

(6) Giấy cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, triển khai dự án đầu tư, xây dựng công trình đúng thời gian, tiến độ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

(7) Giấy cam kết thực hiện việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai được quy định tại Điều 64 của Luật đất đai năm 2013.

5.6.2. Điều kiện để được tham dự đấu giá:

Nhà đầu tư phải nộp đủ hồ sơ đảm bảo thỏa mãn các điều kiện tại phần 5.6.1.

6. Thời gian, địa điểm xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian xét duyệt: 08 giờ ngày 06/4/2020

6.2. Địa điểm xét duyệt: tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường (Số 137, Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

7. Điều kiện tổ chức cuộc đấu giá

Cuộc đấu giá được tổ chức khi có tối thiểu 02 hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

8.1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 08/4/2020.

8.2. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường UBND huyện Đức Hòa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

9. Hình thức và phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Kết hợp hai hình thức đấu giá trong một cuộc đấu giá (Vòng 01: trả giá bằng bỏ phiếu gián tiếp khi đăng ký tham gia đấu giá; Vòng 02: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá).

- Vòng 01: Người đăng ký tham gia đấu giá được phát 01 phiếu trả giá. Người tham gia đấu giá phải ghi vào phiếu trả giá với giá đã trả bằng mức giá bằng giá khởi điểm cộng với bước giá tối thiểu theo quy định, sau đó dán niêm phong và bỏ vào thùng phiếu tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam. Tại buổi công bố kết quả trả giá đơn vị tổ chức đấu giá sẽ chọn ra tỷ lệ như sau:

+ Nếu cuộc đấu giá có 02 phiếu trả giá thì chọn cả 02 phiếu tham gia đấu giá tiếp.

+ Nếu cuộc đấu giá có dưới 10 phiếu trả giá sẽ chọn 03 phiếu trả giá từ cao nhất để tham gia đấu giá tiếp.

+ Nếu cuộc đấu giá có từ 10 phiếu trả giá trở lên sẽ chọn 05 phiếu trả giá từ cao nhất để tham gia đấu giá tiếp.

+ Các phiếu trả giá khác sẽ bị loại khỏi vòng đấu thứ 02.

Ghi chú: Trường hợp cuộc đấu giá có nhiều phiếu trả giá cao bằng nhau thì tổ chức bốc thăm công khai chọn ra đủ số phiếu như quy định trên để tham gia đấu giá tiếp vòng 02.

- Vòng 02: Người được chọn để đấu giá vòng 02 sẽ tiếp tục tham gia đấu giá với hình thức trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Giá cao nhất của vòng 01 là giá khởi điểm cho vòng đấu giá thứ 02, Người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá đến khi nào không còn người tham gia trả giá tiếp, sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn thì Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá. Trường hợp tại vòng 02 không có người tham gia trả giá tiếp thì người trả giá cao nhất tại vòng 01 là người trúng đấu giá. Nếu vòng 01 có nhiều người trả giá cao nhất và bằng nhau thì Đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên, cuộc đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá tiếp. Sau khi nhắc lại 03 lần mà không có người trả giá cao hơn thì Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phốTân An, tỉnh Long An) hoặc điện thoại số 0966607744, 0397766794 để biết thêm chi tiết./.