(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/2/2021 do Công an huyện Vị Xuyên ủy quyền như sau:
Ngày 8/2/2021, đấu giá 186 chiếc lốp ô tô các loại tại tỉnh Hà Giang
Ngày 8/2/2021, đấu giá 186 chiếc lốp ô tô các loại tại tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 8/2/2021, đấu giá 186 chiếc lốp ô tô các loại tại tỉnh Hà Giang ảnh 2