(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2021 do PVCombank ủy quyền như sau:
Ngày 8/11/2021, đấu giá toàn bộ hàng tồn kho tại TP.HCM ảnh 1