(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2021 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 8/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Thạnh, TP.HCM ảnh 1
Ngày 8/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Thạnh, TP.HCM ảnh 2