(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2021 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ủy quyền như sau:

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Mãn Đức, cơ sở 2 (cũ), khu Mường Định, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Ngày 8/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 8/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 8/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình ảnh 3
Ngày 8/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình ảnh 4
Ngày 8/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình ảnh 5