(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/10/2020 như sau:
Ngày 8/10/2020, đấu giá xe ô tô Ford tại TP. Hải Phòng ảnh 1
Ngày 8/10/2020, đấu giá xe ô tô Ford tại TP. Hải Phòng ảnh 2