(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Lê Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/10/2020 do Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - đường YbihAleo, tổ 03, P. Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, T. Đăk Nông.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông - Số 02 Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

Ngày 8/10/2020, đấu giá tang vật tịch thu sung quỹ tại tỉnh Đăk Nông ảnh 1

* Nơi có tài sản đấu giá: Kho vật chứng Công an tỉnh tại thành phố Gia Nghĩa.

4. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.630.147.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm ba mươi triệu, một trăm bốn mươi bảy ngàn đồng).

5. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (Buổi công bố giá): Bắt đầu vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 08 tháng 10 năm 2020 tại Tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Đường YbihAleo, Tổ dân phố 03, phường Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

6.1. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 29/9/2020 đến ngày 30/9/2020

6.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Kho vật chứng Công an tỉnh tại thành phố Gia Nghĩa.

7. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

7.1. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản từ ngày 21/9/2020 đến ngày 05/10/2020 (Giờ hành chính).

7.2. Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: - Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - đường YbihAleo, phường Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

8.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá.

8.2. Số tiền đặt trước: 163.014.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba triệu, không trăm mười bốn ngàn đồng).

8.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05 tháng 10 năm 2020; ngày 06 tháng 10 năm 2020; ngày 07 tháng 10 năm 2020

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

9.1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản trước 16 giờ 30 phút ngày 05/10/2020 Tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - đường YbihAleo, phường Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

9.2. Những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá: Theo Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản quy định:

10. Hình thức, phương thức đấu giá và bước giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ: - Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên - Y Bih A Lê Ô, tổ 3, P. Nghĩa Trung, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. ĐT: 0905.06.00.39.