Ngày 7/3/2022, đấu giá xe ô tô Hyundai tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/3/2022 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 7/3/2022, đấu giá xe ô tô Hyundai tại TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư