Ngày 7/11/2022, đấu giá toàn bộ dư nợ của Công ty TNHH Đầu tư du lịch Thế Sơn tại Chi nhánh Phú Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam thông báo đấu giá toàn bộ dư nợ của Công ty TNHH Đầu tư du lịch Thế Sơn tại Chi nhánh Phú Quốcvào ngày 7/11/2022 do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Quốc ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 1, Toà nhà 781/C2 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM.

Người có tài sản, nơi có tài sản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Quốc. Địa chỉ: Số 100, đường 30/4, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ dư nợ (nợ gốc, lãi và lãi phạt đối với dư nợ gốc quá hạn) của Công ty TNHH Đầu tư du lịch Thế Sơn tại Chi nhánh Phú Quốc phát sinh từ Hợp đồng cho vay hạn mức số 81/2019-HĐCVHM/NHCT842-CTYTHESON, ngày 10/5/2019.

Thông tin về tài sản bảo đảm liên quan đến khoản nợ:

- Quyền sử dụng đất diện tích 1000,0 m2 đất trồng cây lâu năm. Thửa đất số: 306; tờ bản đồ số: 54 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 917701, số vào sổ cấp GCN: CS 05055 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang cấp ngày 10/5/2016;

- Quyền sử dụng đất diện tích 1000,0 m2 đất trồng cây lâu năm. Thửa đất số: 307; tờ bản đồ số: 54 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 917703, số vào sổ cấp GCN: CS 05056 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang cấp ngày 10/5/2016.

Giá khởi điểm: 3.786.028.641 đồng. Tiền đặt trước: 378.602.864 đồng.

Thời gian mua hồ sơ, đăng ký đấu giá: Từ ngày 20/10/2022 đến 16 giờ 00 phút, ngày 04/11/2022 (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 02/11/2022 đến 16 giờ 00 phút, ngày 04/11/2022.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo luật định.

Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 07/11/2022.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký đấu giá và đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam. ĐT: 0397.430.217.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư