Ngày 7/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/10/2020 do Sở Tài Chính tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Địa chỉ: Số nhà 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Sở Tài Chính tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: Trụ sở Khối 10, đường Trần Hưng Đạo, P. Nam Cường, TP Lào Cai).

3. Tài sản đấu giá: Tài sản trên đất gắn với quyền thuê đất trụ sở cũ Sở Tài Nguyên & Môi trường, tại phường Cốc (Phường Duyên Hải cũ) , thành phố Lào Cai, cụ thể như sau:

- Vị trí: Đường Thanh Niên và đường Đăng Châu, P. Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.

- Tổng số thửa đất: 01 thửa.

- Tổng diện tích đất: 426,9 m² (Theo sơ đồ trích đo thửa đất kèm theo biên bản giải quyết vướng mắc đối với thửa đất trụ sở cũ Sở Tài nguyên và Môi trường).

- Các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng thực hiện theo Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 02/4/2013 của UBND tỉnh Lào Cai.

- Mục đích sử dụng: Đất thương mại - dịch vụ.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

- Hình thức giao đất: Đấu giá quyền sử dụng đất thuê, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

4. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước, tiền hồ sơ bán hồ sơ:

a. Giá khởi điểm tài sản trên đất gắn với quyền thuê đất trụ sở cũ Sở Tài Nguyên & Môi trường có tổng giá khởi điểm: 7.442.495.000 đồng, trong đó:

- Giá trị đất: 7.257.300.000 đồng;

- Giá trị tài sản trên đất: 185.195.000 đồng;

Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan do người đấu giá phải nộp theo quy định hiện hành.

b. Tiền đặt trước: 1.480.000.000 đồng/ HS (Bằng 20 % giá khởi điểm của tài sản)

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc ( Ngày 2/10 đến ngày 06/10/2020, theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật đấu giá tài sản).

- Hoàn trả tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá

c. Tiền hồ sơ: 1.000.000 đồng / hồ sơ/ tài sản

5. Hình thức, phương thức đấu giá:

a. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

b. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

6. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, đã đi xem tài sản, đã nộp tiền đặt trước theo quy định.

7. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá:

- Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 18/9/2020 đến ngày 02/10/2020 (Trong giờ hành chính). Tại Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình ( Số 048, đường Quy Hóa, P. Kim Tân, TP. Lào Cai); Nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu điện, trước 17 giờ 00 phút 02/10/2020 (Trong giờ hành chính)

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 21/9 và 22/9/2020 tại nơi có tài sản

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 phút ngày 07/10/2020, Tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai (SN 001 đường Trần Nhật Duật, P. Kim Tân , Thành phố Lào Cai- Nhà khách số I cũ)

Mọi chi tiết, xin liên hệ theo số ĐT: 0214 3.840.683 - 02143 820170 (Trong giờ hành chính).

Chuyên đề