(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/9/2021 do Trường PTDTNT Him Lam ủy quyền như sau:

Cho thuê mặt bằng nhà giữ xe 02 bánh và mặt bằng căn tin tại Trường PTDTNT Him Lam

Trường PTDTNT Him Lam

Ngày 7/9/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng nhà giữ xe, căn tin tại Trường PTDTNT Him Lam, tỉnh Hậu Giang ảnh 1
Ngày 7/9/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng nhà giữ xe, căn tin tại Trường PTDTNT Him Lam, tỉnh Hậu Giang ảnh 2
Ngày 7/9/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng nhà giữ xe, căn tin tại Trường PTDTNT Him Lam, tỉnh Hậu Giang ảnh 3
Ngày 7/9/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng nhà giữ xe, căn tin tại Trường PTDTNT Him Lam, tỉnh Hậu Giang ảnh 4