(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/7/2022 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Số điện thoại: 0914149648

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai

Địa chỉ: 17 Trần Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản thứ 1: Bất động sản - Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 571287 được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cấp ngày 29/12/2016, cụ thể như sau: - Thửa đất số: 21 Tờ bản đồ số: 04 - Địa chỉ thửa đất: Thôn 1, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai - Diện tích: 10.000 m2 (bằng chữ: Mười nghìn mét vuông) - Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng - Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp - Thời hạn sử dụng. Đến ngày 28/11/2056 - Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.Xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

13,061,250,000

1,000,000,000

2

Máy móc dây chuyền chế biến hạt điềuThôn 1, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

5,166,787,500

500,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 04/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 06/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 13:50 15/06/2022 - 17:00 04/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định đối với từng tài sản; Đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Trung tâm tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 07/07/2022

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

Xem file chi tiết tại đây