(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Khải Hưng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2021 do Cục THADS tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau:

Người có tài sản đấu giá: Cục THADS tỉnh Tây Ninh – địa chỉ: Số 01, đường Đặng Ngọc Chinh, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Tài sản của ông Nguyễn Văn Hiệp và bà Nguyễn Thị Hằng, cụ thể như sau:

- Tài sản thứ nhất: QSDĐ qua đo đạc thực tế có diện tích 335 m2 (trong đó: 100m2 đất ONT và 235m2 đất CLN – thời hạn sử dụng đến tháng 12/2043), diện tích theo Giấy CNQSDĐ là 320m2. Trên đất có 01 cây bàng và 01 cây me thuộc thửa đất số 1860 (thửa đất cũ số 246), tờ bản đồ số 11 (tờ bản đồ cũ số 30) tọa lạc tại ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Số vào sổ cấp GCNQSDĐ H01176/3704/2005/HĐ-CN HL do UBND huyện Châu Thành cấp ngày 17/10/2005 cho ông Nguyễn Văn Hiệp – Kèm theo Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất số 95/SĐHT ngày 11/01/2021 của VPĐKĐĐ tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Châu Thành).

+ Giá khởi điểm: 662.505.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi hai triệu, năm trăm lẻ năm nghìn đồng chẵn).

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước: 99.375.750 đồng (15% giá khởi điểm của tài sản).

- Tài sản thứ hai: QSDĐ qua đo đạc thực tế có diện tích 273,1 m2 (trong đó: 200m2 đất ONT và 73,1m2 đất CLN), diện tích theo Giấy CNQSDĐ là 307,4m2. Trên đất có 01 nhà tạm diện tích 47,85m2, 01 cây bưởi và 01 cây xoài thuộc thửa đất số 1861 (thửa đất cũ số 219), tờ bản đồ số 11 (tờ bản đồ cũ số 29) tọa lạc tại ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Số vào sổ cấp GCNQSDĐ 02019QSDĐ/1183/2004/HĐCN HL do UBND huyện Châu Thành cấp ngày 18/5/2004 cho ông Nguyễn Văn Hiệp – Kèm theo Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất số 94/SĐHT ngày 11/01/2021 của VPĐKĐĐ tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Châu Thành).

+ Giá khởi điểm: 655.164.115 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi lăm triệu, một trăm sáu mươi bốn nghìn, một trăm mười lăm đồng).

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước: 98.274.617 đồng (15% giá khởi điểm của tài sản).

- Tài sản thứ ba: QSDĐ qua đo đạc thực tế có diện tích 1.022,9 m2 (trong đó: 400m2 đất ONT và 622,9m2 đất CLN), diện tích theo Giấy CNQSDĐ là 943m2. Trên đất có 01 căn nhà cấp 4 diện tích 233,91m2, 01 nhà tạm diện tích 46,02m2, nền xi măng, hàng rào và cổng rào, bồn nước 1.000 lít và chân sắt đỡ bồn nước, 01 cây sung, 01 cây dừa, 01 cây mận và 03 cây mít thuộc thửa đất số 1862 (thửa đất cũ số 259 và 261), tờ bản đồ số 11 (tờ bản đồ cũ số 29) tọa lạc tại ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Số vào sổ cấp GCNQSDĐ CH000125/001156.TA.VP và CH000126/001156.TA.VP do UBND huyện Châu Thành cấp ngày 12/3/2010 cho ông Nguyễn Văn Hiệp và bà Nguyễn Thị Hằng – Kèm theo Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất số 93/SĐHT ngày 11/01/2021 của VPĐKĐĐ tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Châu Thành).

+ Giá khởi điểm: 2.582.090.976 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm tám mươi hai triệu, không trăm chín mươi nghìn, chín trăm bảy mươi sáu đồng).

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước: 387.313.646 đồng (15% giá khởi điểm của tài sản).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 26/3/2021 đến hết ngày 04/5/2021 (trong giờ hành chính) tại thửa đất số 1860, 1861 và 1862 tờ bản đồ số 11 tọa lạc tại ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (liên hệ Cục THADS tỉnh Tây Ninh để được hướng dẫn).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 26/3/2021 đến hết 17 giờ ngày 04/5/2021 tại Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng.

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 26/3/2021 đến hết 17 giờ ngày 04/5/2021 tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: bản sao CMND; mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá và Giấy xem tài sản (do Công ty phát hành).

- Tổ chức đấu giá vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 07/5/2021 (thứ sáu) tại Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng.

- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng. Địa chỉ: Số 09, Tỉnh Lộ 6, khu phố Hòa Phú, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng. Địa chỉ: số 159 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3811078.