(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trường Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/4/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Trường Sơn

Địa chỉ: Căn hộ A12, lô BT04 đô thị mới Việt Hưng, phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0906839558

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai

Địa chỉ: Số 1 ngõ 4, đường Bùi Huy Bích, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 7/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hoàng Mai, Hà Nội ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 04/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 06/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 17/03/2022 - 17:00 04/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng kí tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016, quy chế đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan; Người đăng kí tham gia đấu giá mua, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá tài sản theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:30 07/04/2022

Địa điểm: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Sơn; Địa chỉ: D4, lô BT05, khu đô thị mới Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội