(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/4/2021 do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Long An ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá số 42/2021/HĐ-ĐGb ngày 22/3/2021 được ký kết giữa Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Long An và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, nơi có tài sản.

- Tài sản đấu giá: Xe ô tô 15 chỗ ngồi, nhãn hiệu TOYOTA, số loại HIACE-RZH115L-BRMRE, màu xanh, biển số 62A-003.51, số máy: 2RZ-3366874, số khung: RZH1158000136, năm sản xuất: 2004, Nước sản xuất: Việt Nam, theo giấy đăng ký xe ô tô số: 039882, do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Long An cấp ngày 23/7/2019.

- Giá khởi điểm: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

- Nơi có tài sản đấu giá: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Long An, địa chỉ: số 31A QL 62, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

- Thời gian xem tài sản: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Long An tổ chức cho người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản trong 02 ngày làm việc (ngày 01 và ngày 02/4/2021)

- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày thông báo niêm yết đến 11 giờ ngày 05/4/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ: tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi (Số 14, đường D1, KP Bình Cư 3, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

- Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng/hồ sơ, thời gian nộp từ ngày 02/4/2021 đến 16 giờ ngày 05/4/2021. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi số: 070090074499 mở tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Long An - Phòng giao dịch Tân An.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày thông báo, niêm yết đến 11 giờ ngày 05/4/2021 (trong giờ hành chính). Địa điểm đăng ký tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi.

Thời gian nộp phiếu trả giá: Chậm nhất là 16 giờ ngày 05/4/2021.

5.2. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

- Phiếu đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do DN cung cấp).

- Bản sao có chứng thực CMND hoặc giấy phép kinh doanh.

- Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền).

5.3. Điều kiện tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản.

5.4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Người đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 09 giờ, ngày 07/4/2021.

- Địa điểm đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi, địa chỉ: Số 14 đường D1, KP Bình Cư 3, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá kết hợp hai hình thức trong một cuộc đấu giá. Vòng 01 đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Vòng 02 đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Long An, địa chỉ: Số 31A QL 62, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi, địa chỉ: Số 14 đường D1, KP Bình Cư 3, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An, điện thoại số: 0909 260 696 ./.