(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/12/2021 do Công ty Điện lực Kiên Giang ủy quyền như sau:
Ngày 7/12/2021, đấu giá tài sản hư hỏng thu hồi tại tỉnh Kiên Giang ảnh 1