(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/11/2021 do UBND xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

Cho thuê quyền sử dụng 28 lô quầy, ki ốt tại Điểm thương mại – Dịch vụ xã Hải Quy

UBND xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 7/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 28 lô quầy, ki ốt tại Điểm thương mại – Dịch vụ xã Hải Quy, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 7/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 28 lô quầy, ki ốt tại Điểm thương mại – Dịch vụ xã Hải Quy, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 7/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 28 lô quầy, ki ốt tại Điểm thương mại – Dịch vụ xã Hải Quy, tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 7/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 28 lô quầy, ki ốt tại Điểm thương mại – Dịch vụ xã Hải Quy, tỉnh Quảng Trị ảnh 4