(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/10/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 7/10/2021, đấu giá xe ô tô KIA tại TP.HCM
Ngày 7/10/2021, đấu giá xe ô tô KIA tại TP.HCM ảnh 1