(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đồng Tiến Phát thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý phá dỡ, hủy bỏ kết hợp bán vật tư, vật liệu thu hồi Nhà lồng chợ cụm dân cư xã Mỹ Lâm vào ngày 7/10/2020 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Hòn Đất ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Hòn Đất. Địa chỉ: Khu phố Đường Hòn, TT. Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

2. Tài sản đấu giá thanh lý phá dỡ: Thanh lý phá dỡ, hủy bỏ kết hợp bán vật tư, vật liệu thu hồi Nhà lồng chợ cụm dân cư xã Mỹ Lâm. Nhà tiền chế, diện tích xây dựng 411,435m2.

Người tham gia đấu giá thực hiện thi công các công tác gồm: phá dỡ toàn bộ Nhà lồng chợ cụm dân cư xã Mỹ Lâm, dọn dẹp xà bần thu hồi vật tư, phế liệu phá dỡ từ công trình, bàn giao lại mặt bằng trống.

3. Giá khởi điểm tài sản: 128.193.000 đ. Mọi chi phí liên quan đến chi phí phá dỡ và các chi phí liên quan khác do người mua được tài sản chịu

4. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 30/09/2020, 01/10//2020 (giờ hành chính).

5. Thời gian nộp hồ sơ và hoàn tất thủ tục đăng ký: Từ ngày thông báo đến 17 giờ, ngày 02/10/2020 (giờ hành chính) tại Công ty.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

6.1. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

6.2. Tiền đặt trước: 13.000.000 đồng/ hồ sơ.

Nộp tiền đặt trước: Thời gian nộp tiền từ ngày 31/09/2020 đến 17 giờ ngày 02/10/2020 tài khoản báo có. Nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đồng Tiến Phát, STK: 752.100000.85804, tại: Phòng giao dịch Phú Cường - chi nhánh Kiên Giang - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

7. Điều kiện đăng ký tham gia: Theo quy đinh tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản và Quy chế đấu giá tài sản.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 14h, ngày 07/10/2020 tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Hòn Đất.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Tổ chức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, đấu giá theo phương thức trả giá lên.

10. Liên hệ mua hồ sơ và đăng ký tham gia: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đồng Tiến Phát, địa chỉ: 1045H Lâm Quang Ky, P. An Hòa, Tp Rạch Giá, Kiên Giang.

Điện thoại: 0918675354.

Ngày 7/10/2020, đấu giá vật tư, vật liệu thu hồi tại tỉnh Kiên Giang ảnh 1