(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/10/2020 do MBBank Chi nhánh Đắk Lắk ủy quyền như sau:
Ngày 7/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1