(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2022 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ủy quyền như sau:
Ngày 7/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi, TP.HCM ảnh 1