(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Xuyên Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2022 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng 5.000m2 đất để thực hiện dự án thương mai – dịch vụ tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Thời hạn cho thuê đất: 50 năm. Hình thức cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh.

Ngày 7/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 5.000m2 đất tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh ảnh 1
Ngày 7/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 5.000m2 đất tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh ảnh 2