(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2022 do Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem ủy quyền như sau:
Ngày 7/1/2022, đấu giá phương tiện vận tải đường thủy nội địa tại Hà Nội ảnh 1