(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2022 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ủy quyền như sau:
Ngày 7/1/2022, đấu giá nhà đất tại Quận 8, TP.HCM ảnh 1