(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2022 do Agribank – Chi nhánh Nam TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 7/1/2022, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Tân Đức Mạnh ảnh 1