(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2022 do Cơ sở Xã hội Nhị Xuân ủy quyền như sau:

Đấu giá 38 ha keo lai và tràm úc.

Cơ sở Xã hội Nhị Xuân

Ngày 7/1/2022, đấu giá 38 ha keo lai và tràm úc tại TP.HCM ảnh 1
Ngày 7/1/2022, đấu giá 38 ha keo lai và tràm úc tại TP.HCM ảnh 2
Ngày 7/1/2022, đấu giá 38 ha keo lai và tràm úc tại TP.HCM ảnh 3