(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/9/2019 do Hội đồng xác định giá và bán thanh lý tài sản huyện Phù Ninh ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ - Đ/c: Số 36 đường Kim Đồng, tổ 16C khu 9 phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Hội đồng xác định giá và bán thanh lý tài sản huyện Phù Ninh - Đ/c: TT Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

3. Tài sản đấu giá (Chi tiết trong hồ sơ đấu giá): Vật liệu, vật tư thu hồi từ việc phá dỡ nhà kho lưu trữ huyện uỷ, nhà hội trường UBND huyện Phù Ninh, nhà Trung tâm dịch vụ dân số và dữ liệu dân cư huyện Phù Ninh.

- Nơi có tài sản đấu giá: UBND huyện Phù Ninh - Đ/c: TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

4. Giá khởi điểm: 110.000.000 đồng.

5. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 22/08 và 23/08/2019, trong giờ hành chính tại Hội đồng xác định giá và bán thanh lý tài sản huyện Phù Ninh.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/08/2019 đến 03/09/2019, trong giờ hành chính tại Phòng Tài chính kế hoạch huyện Phù Ninh

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, có năng lực phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng, nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ đúng theo quy định, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính kế hoạch huyện Phù Ninh từ ngày 15/08/2019 đến 03/09/2019(Trong giờ hành chính).

9. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá (Cụ thể các ngày làm việc: 03/09 đến 05/09/2019) nộp tiền vào tài khoản số 2707201002507 mở tại Agribank Phú Thọ 2 của Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: bắt đầu hồi 9h00’ ngày 06/09/2019 (thứ sáu) tại Phòng Tài chính kế hoạch huyện Phù Ninh

11. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá (không hạn chế số vòng) theo phương thức đấu giá trả giá lên.

* Chi tiết xin liên hệ (Trong giờ hành chính):

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Tho (ĐT: 0210 3842215)

- Phòng Tài chính kế hoạch huyện Phù Ninh (Mr. Dũng 096.563.2345)