(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Sao Khuê thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/9/2019 do UBND huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương ủy quyền như sau:

1- Tên, địa chỉ của người có tài sản; nơi có tài sản đấu giá

Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Tên, địa chỉ nơi có có tài sản đấu giá: UBND xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Địa chỉ trụ sở: Xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

2- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản

- Công ty đấu giá hợp danh Sao Khuê. Địa chỉ trụ sở: Số 451 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. ĐT: 0915.114.581 / 0913.084.078.

3- Vị trí quy hoạch, tài sản, giá khởi điểm, tiền hồ sơ, tiền đặt trước 

Vị trí quy hoạch

Tài sản đấu giá

(Từ lô số A3 đến lô số A12)

Giá khởi điểm

(đồng/m2)

Tiền hồ sơ (đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước

(đồng/lô đất)

Điểm dân cư xen kẹp số 2

Lô A3, DT 169,3 m2; lô A4, DT 168,2 m2; lô A5, DT 153,9 m2; lô A6, DT 135,6 m2; lô A7, DT 122,0 m2; lô A8, DT 117,2 m2; lô A9, DT 112,7 m2; lô A10, DT 108,3 m2; lô A11, DT 103,8 m2; lô A12, DT 121,3 m2)

3.500.000

200.000

50.000.000

- Giá trên đã bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật; không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá.

4- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

4.1- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người có đủ năng lực hành vi dân sự; thuộc trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; và những người không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

4.2- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở UBND xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà theo thời gian quy định tại mục 5 của thông báo này.

4.3- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016.

4.4- Phương thức đấu giá: Người tham gia đấu giá phải trả từ giá khởi điểm trở lên; phần giá trả cao hơn giá khởi điểm bao nhiêu do người tham gia đấu giá quyết định (không quy định bước giá).

5- Kế hoạch tổ chức đấu giá: Trong giờ hành chính các ngày làm việc.

5.1- Tham khảo, mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 08/8/2019 đến 10 giờ ngày 04/9/2019tại trụ sở UBND xã Thanh Hải.

5.2- Tổ chức xem khu đất: Người tham gia đấu giá có thể tự đến xem khu đất đấu giá hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở UBND xã Thanh Hải vào lúc 08 giờ từ ngày 27/8 đến ngày 29/8/2019 để đi xem thực tế khu đất.

5.3- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/9 đến hết ngày 04/9/2019. Hình thức nộp: Nộp tiền vào tài khoản số2300201011920, mở tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Hải Dương. Tên tài khoản là Công ty đấu giá hợp danh Sao Khuê (khoản tiền đặt trước không tính lãi, phí nộp tiền do người tham gia đấu giá chịu).

5.4- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả: Từ 08 giờ ngày 06/9/2019 tại hội trường UBND xã Thanh Hải.

Kính mời người có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ với UBND xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà hoặc Công ty đấu giá hợp danh Sao Khuê theo địa chỉ trên.