(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/7/2021 do Viễn thông Yên Bái ủy quyền như sau:
Ngày 6/7/2021, đấu giá cáp đồng cũ hỏng tại tỉnh Yên Bái ảnh 1