(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/6/2022 do Vietcomcobank – Chi nhánh Cà Mau ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà 781/C2 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0906379292

Tên Người có tài sản đấu giá: Vietcomcobank – Chi nhánh Cà Mau

Địa chỉ: 7 An Dương Vương, phường 7, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 6/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Thạnh, TP.HCM ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 01/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 03/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 12/05/2022 - 17:00 03/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam – Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà 781/C2 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP.HCM. Điều kiện cách thức: Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016, Luật đất đai 2013 liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam đăng ký tham gia đấu giá theo thông báo đấu giá số 18/2022/TB-ĐGDK ngày 12/05/2022 của Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:30 06/06/2022

Địa điểm: Văn phòng Công ty đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam – địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà 781/C2 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh

Ngày 6/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Thạnh, TP.HCM ảnh 2
Ngày 6/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Thạnh, TP.HCM ảnh 3
Ngày 6/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Thạnh, TP.HCM ảnh 4