(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sen Việt Chi nhánh Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/5/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 6/5/2021, đấu giá lô xe ô tô tại quận TP.Hà Nội ảnh 1