(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá 37.500.000 cổ phần Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương vào ngày 6/10/2020 do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

Giới thiệu về doanh nghiệp: Cấp nước, xử lý chất thải, xử lý nước thải…

Vốn điều lệ: 1.500.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 37.500.000 cổ phần

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 06/10/2020

Giá khởi điểm: 25.500 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 100

Bước giá: 100 đồng

Khối lượng tối thiểu: 100

Khối lượng tối đa: 37.500.000 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 37.500.000 cổ phần

Ngày phát hành: 06/10/2020