Ngày 5/3/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH TM-XNK Chuột Túi Việt tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH TM-XNK Chuột Túi Việt tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn vào ngày 5/3/2021 như sau:
Ngày 5/3/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH TM-XNK Chuột Túi Việt tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn ảnh 1

Chuyên đề